Vormen van meditatie, bewust aandacht richten opeen ankerpunt